diumenge, 11 de desembre de 2011

Es posa en marxa el primer concurs de cultura clàssica a Catalunya ODISSEA 2012

 

ODISSEA 2012


A continuació presentem el contingut que apareix al web del concurs (www.odiseaconcurso.org). Us recordem que és aquesta l'adreça des d'on es concursa i on estan publicades les bases i el calendari. El que apareix aquí, per tant, ha de ser considerat sempre com a PROVISIONAL i susceptible de ser modificat en la seva versió definitiva.

Presentació
L’Associació de Professors de Llengües Clàssiques (APLEC),  convoca el curs 2011-2012 la primera edició del Concurs Odissea a Catalunya, en el qual podran participar tots i totes els alumnes que així ho desitgin, pertanyents a qualsevol dels centres oficials d'Ensenyament Secundari de Catalunya.

Es durà a terme entre els dies 6 i 9 de febrer (primera fase), i els dies 15 i 29 de febrer de 2012 (desempat local i fase final estatal respectivament), segons es detalla al calendari adjunt.

Aquest certamen, tot i que és obert a tots els alumnes, està dirigit principalment als alumnes de Cultura Clàssica, Llatí i Grec, sense més pretensions que treure la Cultura Clàssica de les aules, almenys durant uns dies.

El concurs se celebrarà per primer cop a Catalunya, de manera ens afegim a Galícia (que celebra ja la seva setena edició), València (la cinquena) i l'Aragó (la segona). La idea original la devem a les professores Ángeles Burgos González i María F. Loira Santiago, dels departaments de Grec i Llatí de l'Institut “David Buján” de Cambre (Coruña), essent aquest una versió “en línia” del seu concurs.

La celebració del concurs coincidirà en les mateixes dates a tots els territoris.

Les preguntes se cenyiran al currículum de cultura clàssica, llatí i grec que s'ensenya en els nostres centres i, com s'assenyala en les bases, cada dia versaran sobre un temes concrets. El tema que centrarà el curs enguany serà el viatge.

La nostra nau enceta el seu periple, durant el qual es trobarà amb innombrables aventures pel mar pregon dels centres de Catalunya, i anhelem arribar a la nostra illa sans I estalvis, però també més savis. Deixem que els nostres alumnes s'enfrontin com a herois moderns a les preguntes i gaudeixin de la satisfacció de les respostes trobades amb el seu esforç, que arribin sans a Ítaca i que acompleixin la seva travessia sense consultar l'oracle més enllà del que sigui estrictament necessari.Bases

I. El concurs consistirà a respondre les preguntes que cada dia es publicaran a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).

 

II. Podran participar-hi alumnes matriculats en els centres oficials d’ensenyament secundari de Catalunya durant el curs 2011/2012, formant equips de tres membres com a màxim. Aquests equips hauran de tenir un professor responsable. Un mateix professor podrà ser responsable de diversos equips.

El professor responsable en presentar algun equip es compromet a actuar com a vigilant en centres diferents del seu si s'escau que s'ha de produir un desempat.


III. La inscripció dels equips es realitzarà entre els dies 11 i 25 de gener de 2012, ambdós inclosos, emplenant el formulari d’inscripció directament al web del concurs. Una vegada enviat, cada equip rebrà al correu electrònic del professor responsable una clau per a concursar. Un cop començat el concurs no es podrà substituir cap dels components dels equips.

IV. Els tres primers dies (6, 7 i 8 de febrer) sortiran publicades tres preguntes que versaran sobre un tema relacionat amb la Cultura Clàssica.
 • 1r dia: els viatges en la mitologia grega i romana.
 • 2n dia: els viatges en la vida quotidiana a Grècia i Roma.
 • 3r dia:  els viatges en la historia i institucions grecollatines.
V. El quart dia (dijous 9 de febrer), sortiran publicades altres preguntes-pista i una superpregunta de major dificultat que les preguntes ordinàries: la resposta de la superpregunta vindrà donada per les inicials de les respostes correctes d’aquestes preguntes-pista, seguint el seu ordre de publicació. Totes aquestes preguntes tindran com a eix temàtic els viatges en la literatura grecollatina.

VI. Els equips participants hauran de respondre les preguntes completant directament el formulari publicat a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).

VII. Sols en cas excepcional d’avaria del sistema informàtic podran ser admeses les respostes per correu electrònic a l'adreça següent: correu.aplec@gmail.com, sempre i quan hi consti la clau, nom del grup i professor responsable.

VIII. Per cada pregunta correctament contestada s’obtindran 5 punts i l’error suposarà el descompte d’1 punt. Si s’encerta la superpregunta s’obtindran 10 punts i per cada resposta encertada de les preguntes-pista per arribar a la solució s’obtindran 2 punts més; per cada error es descomptarà 1 punt.

IX. No es poden deixar preguntes sense respondre (en blanc), tant a les tandes de preguntes dels tres primers dies com a la de la superpregunta, ja que en fer-ho s'anul·len totes les altres de la sèrie.

X. En les respostes no s’admetran abreviatures i haurà de respectar-se l’ortografia correcta de les paraules. Exemple: Sòcrates, no Socrates; cínic, no cinic.

XI. Les preguntes, preguntes-pista i superpregunta han de ser sempre respostes amb una sola paraula, quedant automàticament invalidades les que consten de més d’una paraula en la resposta.

XII. Quan es demani expressament la resposta en llatí, ha d’usar-se aquesta llengua i escriure la paraula en cas nominatiu singular / 1a del singular si és verb, tal com es troba en el diccionari, llevat que s'indiqui expressament d'altra manera.

XIII. Les transcripcions de les paraules gregues han d’atenir-se a les normes de transcripció al català. Qualsevol transcripció a altres llengües serà considerada com un error. Per a la transcripció de les paraules gregues en general i dels noms propis grecs poden consultar-se els enllaços que s'ofereixen a la secció de FAQ (preguntes freqüents).

XIV. Al web hi ha una relació de preguntes i respostes relatives a la participació correcta en el concurs. No dubteu a consultar-les, perquè poden ser de molta utilitat i evitar errors innecessaris.

XV. Cada dia es publicaran al web les respostes correctes a les preguntes o superpregunta del dia anterior i l’ordre de classificació dels equips.

XVI. El resultat provisional es publicarà, si no es produeix un empat, el divendres 10 de febrer de 2012,  deixant aquest dia per a atendre les reclamacions si n'hi hagués.

XVII. El resultat final d’aquesta primera fase es publicarà el dilluns 13 de febrer. En cas d’empat a punts es procedirà segons allò establert en els punts següents.

XVIII. En cas d’empat a punts entre equips que puguin optar al segon o tercer premis, no hi haurà desempat la classificació s’establirà atenent al temps emprat a respondre.

XIX. En cas d’empat a punts entre equips que optin als primer premi es celebrarà un desempat, que consistirà en una nova superpregunta que es publicarà al web la tarda del dimecres 15 de febrer.

XX. Aquest desempat tindrà lloc a les dependències dels centres designats per l’organització, com a mínim un per Delegació Territorial, i serà vigilat per un professor/a d'un altre centre participant o per un representant de l'organització.

XXI. En el desempat les preguntes poden ser de qualsevol dels temes de les fases anteriors del concurs. S’aixecarà acta de tot el procés segons el model proporcionat per l’organització.

XXII. En cas de nou empat a punts, l’equip que menys temps hagi emprat a respondre a aquesta superpregunta de desempat serà el guanyador i seleccionat per a la fase estatal, i amb el mateix criteri, si s'escau, s'adjudicaran els premis inferiors.

XXIII. El resultat provisional d’aquest desempat es publicarà el dijous 16 de febrer, quedant  aquest dia quedarà per a atendre les reclamacions, si n'hi hagués.

XXIV. El resultat final del desempat i, per consegüent, de la fase local del concurs, es coneixerà el divendres 17 de febrer.

XXV. Per a participar en la fase estatal, les diferents seccions hauran de comunicar a SEEC-Galicia les dades dels equips guanyadors de les seves respectives seccions abans del divendres 24 de febrer.

XXVI. Els equips guanyadors a les seves respectives seccions competiran entre si en una segona fase estatal, amb una gran pregunta que serà publicada la tarda de dimecres 29 de febrer.

XXVII. Aquest desempat tindrà lloc en les dependències del centre guanyador o, si no és possible, en un centre designat per l’organització i vigilat per un responsable d’aquesta.

XXVIII. El resultat provisional es publicarà  dijous 1 de març, quedant aquest dia per a atendre les reclamacions, si n'hi hagués.

XXIX. El resultat final d’aquesta fase estatal es farà públic divendres 2 de març.

XXX. En la fase catalana el jurat estarà format per membres elegits de l’entitat organitzadora.

XXXI. En la fase estatal el jurat estarà format pels membres de les organitzacions participants (dos representants a determinar per cada secció).

XXXII. S’estableixen els següents premis:
 • Un primer premi de 100 euros per al primer equip classificat.
 • Un segon premi de 75 euros per al segon equip classificat.
 • Un tercer premi de 50 euros per al tercer equip classificat.
XXXIII. S’estableix el premi següent en la fase estatal, aportat a parts iguals entre les seccions participants:
 • Primer equip classificat: 600 euros.
XXXIV. El lliurament de premis de la fase catalana tindrà lloc en el marc del Festival Magna Celebratio de Badalona, que se celebrarà entre el 27 i el 29 d’abril.

XXXV. En cas de qualsevol reclamació o consulta, aquesta es dirigirà al correu electrònic següent: correu.aplec@gmail.com.

XXXVI. Les bases del concurs podran ser modificades per part de l’organització per causes de força major (temporals, avaria informàtica, etc.).


Calendari
 • De dimarts 10 a dimecres 25 de gener de 2012: Termini d’inscripció dels equips al web del concurs (www.odiseaconcurso.org).
 • Dilluns 6 de febrer, dimarts 7 de febrer, dimecres 8 de febrer: Les preguntes seran publicades al web del concurs (www.odiseaconcurso.org) i hauran de ser contestades pels equips inscrits en el termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:00h de l’endemà.
 • Dijous 9 de febrer: Es publicarà la superpregunta amb les seves preguntes-pista a partir de les 9:00h i haurà de ser contestada pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:00h de l’endemà.
 • Divendres 10 de febrer: Publicació del resultat provisional de la primera fase local. Atenció de reclamacions.
 • Dilluns 13 de febrer: Publicació del resultat final d’aquesta primera fase local.
 • Dimecres 15 de febrer:  Desempat local entre equips empatats a punts amb una nova superpregunta que es publicarà al web del concurs a les 16:30h i haurà de ser contestada abans de les 19:30h.
 • Dijous 16 de febrer: Publicació del resultat provisional del desempat. Atenció de reclamacions.
 • Divendres 17 de febrer: Publicació del resultat final del desempat i, per consegüent, de la fase local del concurs.
 • Divendres 24 de febrer: Data límit per comunicar a SEEC Galicia els guanyadors de les diferents seccions.
 • Dimecres 29 de febrer: Competició entre els equips guanyadors de les diferents seccions mitjançant una superpregunta que es publicarà al web del concurs a les 16:30h i haurà de ser contestada abans de les 19:30h.
 • Dijous 1 de març:  Publicació del resultat provisional de la fase estatal. Atenció de reclamacions.
 • Divendres 2 de març:  Publicació del resultat final de la fase estatal de l'Odissea 2012.
 • Del 27 al 29 d’abril de 2012 (dia exacte i hora pendents de concretar): Lliurament de premis coincidint amb la celebració del Festival Magna Celebratio de Badalona.

dijous, 7 de juliol de 2011

CONCVRS DE CVLTURA CLÀSSICA A CATALUNYA

 

ODISSEA 2012

L'APLEC

convoca el curs 2011-2012 la primera edició del Concurs Odissea a Catalunya, amb l’objectiu de treure la Cultura Clàssica de les aules, almenys durant uns dies. El concurs està dirigit principalment als professors i alumnes de Cultura Clàssica, Llatí i Grec. Tanmateix, és obert a tots els alumnes que així ho desitgin, pertanyents a qualsevol dels centres oficials d'Ensenyament Secundari de Catalunya.


La iniciativa va néixer a Galícia el 2006 impulsada per la secció gallega de la SEEC, a partir de idea inicial de les professores Ángeles Burgos González i María F. Loira Santiago, dels departaments de Grec i Llatí de l'Institut “David Buján” de Cambre (Coruña). Posteriorment s'hi han afegit el País Valencià i l'Aragó.

Es tracta d'un concurs de cultura clàssica en línia adreçat als estudiants de secundària, en què els alumnes participen en grups d'un màxim de tres persones, dels quals s'ha de fer responsable un professor/a. Hi ha dues fases, l'autonòmica i l'estatal, amb una dinàmica de funcionament molt senzilla. En unes dates concretades prèviament, cal accedir a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org), i respondre les preguntes que s'hi formulen, que són tres més una d'especial. Un cop desfets els possibles empats i establerta la classificació a Catalunya, es procedeix de manera semblant a nivell estatal, essent els participants els guanyadors de cada territori.  Així doncs, se celebrarà una fase final entre el grup guanyador a Galícia, el de la Comunitat Valenciana, el d’Aragó i el de Catalunya, una vegada finalitzats els concursos en cada territori.

S'estableixen premis per als tres primers classificats de la fase local i per al primer de l'estatal.

El concurs tindrà lloc durant el mes de febrer de 2012, en dates encara per concretar, incloses les fases de desempat local i estatal. La celebració del concurs coincidirà en els mateixos dies a totes les seccions.


Les preguntes se cenyiran al currículum de cultura clàssica, llatí i grec que s'ensenya en els nostres centres i, com s'assenyala en les bases, cada dia versaran sobre un tema diferent.